Remont

Oferta przedsiębiorstwa BIOS dla właścicieli firm

Skuteczna dezynsekcja realizowana w BIOS bazuje na tym, że usuwane są owady latające oraz biegające. Ich obecność w pomieszczeniach może wiązać się z niebezpieczeństwem rozpowszechniania chorób wśród ludzi i zwierząt. Może również pojawić się groźba zakażenia żywności. I to dokładnie wówczas dezynsekcja jest obowiązkowa. Na przykład, w branży spożywczej procedura taka jest regulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS wykorzystuje metody, dostosowując je wprost do konkretnych okoliczności. Techniki mechaniczne to pułapki wyłapujące owady. Techniki fizyczne to ozonowanie i techniki z zastosowaniem pary.

Zastosowane są także techniki chemiczne, a więc środki owadobójcze. Techniki biologiczne stosowane są do pozostałych owadów, komplikujących życie i pracę albo szkodliwych dla kondycji zdrowotnej. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz omacnice. Po wykonanej procedurze klient dostaje gwarancję, zatwierdzoną certyfikatami. Często wykonywana jest dezynsekcja pluskiew, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, co przynosi pewność, że usługa zostanie zrobiona bardzo dobrze.

Na dezynsekcję wykonaną przez firmę BIOS zdecydowane są: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, młyny, placówki służby zdrowia, punkty sprzedaży, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Inne dostępne usługi to dezynfekcja, jakie także realizowane są na bardzo dobrym poziomie. Każda dezynsekcja jest zrealizowana w zgodzie z przepisami prawa i na bazie ustaleń, jakie zostają podane zleceniodawcom z wyprzedzeniem. Zleceniodawcy świetnie wiedzą, w jakim momencie będą mogli powrócić do domu lub do pracy w firmie i nie martwią się, że w grafiku coś mogłoby się zmienić.