Remont

Kurtyny powietrzne w sklepach – zadbaj o ich utrzymanie

Są takie branże, jakie model biznesowy
swojej aktywności mają oparty na
ogromnej skali
aktywności,
obfitych
obrotach oraz związanej z tym
niezmiernie niskiej
marży zysku. Tak działa zdecydowana większość hiper i
supermarketów. Jest tam gigantyczny
obrót, sprzedają
bez liku
towarów, jakkolwiek
jednostkowy zysk jest
niezwykle mały. A
zyski biorą się tylko ze skali działania.

Taka sytuacja
sprawia, że każdy spadek obrotów jest dla sklepu, czy
wręcz całej sieci
niezmiernie
niebezpieczny, zwłaszcza, jeśli
jest to stała tendencja. A
kolosalna konkurencja, jaka
panuje w tej branży sprawia, że
praktycznie nie jest możliwe, by
podnosić ceny bez konsekwencji utraty części
konsumentów. Skutkiem
tego też
managerowie sieci marketów
gigantyczną wagę przywiązują do
kosztowej kwestii swej aktywności.

Dbają po
prostu o to wszystko, co
wytwarza w sklepie koszty i myślą o
tym, jak można uczynić, by były
one niższe. Specyfika działalności, która jest
nastawiona na długotrwałe działania, powoduje, że opłaca
się ponosić kosztowne nawet inwestycje, jeśli
zapewniają one w długim przedziale czasowym obniżenie
kosztów działania. Bo tutaj też działa
wynik skali. Każde
nowe rozwiązanie,
jakie może się przyczynić do oszczędności jest w
pierwszej kolejności testowane, a potem wprowadzane do wszystkich
budynków – sprawdź czyszczenie wentylacji Twister.
W ostatnich czasach tak właśnie dzieje się z sprzętami,
jakie przyczyniają się do redukcji kosztów energii.

Szczególnie
na znaczeniu zyskują kurtyny powietrzne. To urządzenia
znane od dawna,
jakkolwiek zyskujące na
znaczeniu tak w gruncie rzeczy to od niedawna. A sklepy są
perfekcyjnymi
miejscami, gdzie mogą one przyczynić się do obniżenia kosztów. Bo hala
sklepu to
gigantyczna powierzchnia,
która musi być ogrzewana. I najczęściej jest wiele
wejść i bram, które
często są otwierane przez
klientów i wózki dowożące towar. I w
trakcie zimowych miesięcy podczas każdego takiego
otwarcia, z pomieszczenia ucieka
sporo
ciepła, jakie jest bezpowrotnie tracone. A dzięki kurtynom zostaje ono zatrzymane w
obiektu i temperatura nie ulega zmianie.